دندانپزشکان بطور عام و جراحان فک و صورت بویژه با توجه به نقشی که در درمان بیماریهای دهان  دندان و ویزیت های دوره ایی بیماران دارند می توانند در تشخیص به موقع و درمان ضایعات پاتولوژیک دهان و فک و صورت بسیار مؤثر عمل نمایند.

ضایعات پاتولوژیک فک و صورت | دکتر صفا متوسلی

وجود و پیرایش هر گونه زخم، تغییر رنگ سفید و یا قرمز در مخاط دهان، تورم و برجستگی در دهان و صورت باید توسط بیماران جدی گرفته شده و توسط متخصصین مربوطه در صورت لزوم درمان شود.
برخی از این گونه ضایعات را می توان بصورت سرپایی و در کلینیک درمان نمود.  بدیهی ست که در موارد جدی تر ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان و درمان های وسیعتر نیاز شود. جراحان فک و صورت با توجه به زمینه و حیطه کاری شان با طیف وسیعی از ضایعات پاتولوژیک فک و صورت نظیر کیست ها، عفونت های دهان و دندان، تومورهای خوش خیم و ضایعات بدخیم سروکار داشته و در درمان آنها متبحر می باشند.

جهت اطلاعات بیشتر با کلینیک ایرانیان میتوانید تماس حاصل فرمایید.

تماس بگیرید