درد فک و سایر نواحی صورت مشکل رایجی است که بسیاری از افراد آن را تجربه کردهاند. در دنیای پزشکی تشخیص و درمان این مشکل، رویکردهای مختلفی دارد.

امروز قراراست دروبسایت دکتر صفا متوسلی به این نکته با دقت بیشتری بپردازیم!

درد در ناحیهی فک دلایل مختلفی دارد به همین دلیل تشخیص صحیح علت درد بسیار مهم است. برای تجویز بهترین درمان، پزشکان باید علت اصلی و دقیق درد را پیدا کنند .

عوامل درد فک

عوامل مختلفی میتوانند در این مشکل نقش داشته باشند. به طور کلی جراحات فیزیکی، مشکلات دستگاه عصبی و مشکل در رگهای خونی میتوانند موجب درد فک شوند.

شایعترین علت این درد، اختلال مفصل فک گیجگاهی )TMJ( است. ۱۲ درصد از افراد این مشکل را دارند و ۵ درصد افراد به علت شدت درد به پزشک مراجعه میکنند. زنان در سنین باروری بیشترین مبتلایان به TMJ را تشکیل میدهند.

به اختلال در مفصل ناحیه گیجگاهی و ماهیچههای مسئول حرکات فک، در حالت کلی TMJ گفته میشود. در اصطلاح پزشکی، این ماهیچهها، عضلات جونده نام دارند.

از دیگر علتهای شناختهشده درد در ناحیهی فک و صورت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دندان قروچه و بازکردن بیش از حد دهان

دندان قروچه معمولا در زمان خواب اتفاق میافتد و ممکن است منجر به درد فک و یا آسیب به دندانها شود. برخی افراد به هنگام استرس شدید، دندانقروچه میگیرند.

التهاب موضعی استخوان

این مشکل زمانی بهوجود میآید که عفونت در بخشی از بدن به استخوان و بافتهای اطراف آنها سرایت میکند.

آرتریت یا التهاب مفاصل

آرتروز عفونی یا غیرعفونی در این دسته قرار دارند و موجب خوردگی لایه سطحی استخوانها میگردند.

شانه یخزده

در این بیماری غشا و یا ربات مفصلی دچار عفونت میشود.

مشکلات دهان و دندان

بیماری های لثه، پوسیدگی دندان، حفرههای دندانی، دندان شکسته یا افتاده، جزو مشکلات دهان و دندان هستند که میتوانند موجب درد در ناحیه صورت و فک شوند.

مشکلات سینوسی

مشکلات سینویسی ممکن است با تأثیر بر حفره بینی و انحراف آن موجب درد فک شوند.

سردردهای فشاری

این سردردها که بیشتر در هنگام استرس شدید بروز میکنند ممکن است باعث ایجاد درد فک و صورت شوند.

درد نوروپاتی

همانطور که پیشتر اشاره شد، مشکلات دستگاه عصبی هم ممکن است موجب درد فک شوند. درد نوروپاتی که یک درد مزمن است، زمانی بهوجود میآید که اعصاب صدمه ببینند و به اشتباه پیام درد را به مغز ارسال کنند. این دردها ممکن است مداوم یا گاهبهگاه باشند.

دردهای عروقی

هنگامی که خونرسانی به یک قسمت از بدن دچار مشکل شود، دردهای عروقی بروز میکنند. آرتریت گیجگاهی )نوعی نادر از التهاب رگ یا واسکولیت( یا مشکل در سرخرگ کاروتید )از مهمترین

سرخرگهای سر و گردن( ممکن است موجب دردهای عروقی شوند.

دردهای عصبیعروقی

آسیب همزمان به دستگاه عصبی و عروق موجب بروز این دردها میشود. میگرن و سردردهای خوشهای از جمله مواردی هستند که هم عروق و هم اعصاب را تحت تأثیر قرار میدهند.

مواردی از قبیل استرس، اختلال خواب، کمبود مواد معدنی در بدن یا خستگی هم ممکن است به درد در ناحیه صورت منجر شوند. مطالب آماده شده برای دکتر صفا متوسلی

سایر مواردی که موجب درد فک و درد در ناحیهی صورت میشوند، عبارتاند از:

• رماتیسم؛

• کمکاری تیروئید

؛ • بیماری لایم( نوعی عفونت(

؛ • اماس؛

• لوپوس؛

• فیبرومیالژی

)سندرم درد اسکلتی-عضلانی(؛

• و برخی از بیماری ها روانی.