چانه از جمله اجزای صورت است که در زیبایی صورت افراد بسیار تاثیرگذار است. کوچک بودن چانه یا فک پایینی موجب بزرگ به نظر رسیدن ناحیه بالایی صورت و بینی می‌شود؛ در حالی که بزرگ‌تر بودن چانه باعث کوچک به نظر رسیدن ناحیه بالایی صورت خواهد شد. همچنین کج بودن