دندان عقل، سومین و آخرین دسته از دندانهای آسیاب است که در اواخر نوجوانی یا اوایل بیستسالگی پدیدار میشود. اگر این دندانها بدونانحراف و سالم باشند، همانند دیگر دندانها ارزشمند خواهند بود، اما در بیشتر مواقع این طور نیست و باید به فکر کشیدنشان بود.

چرا انسان امروزی دیگر نیازی به این دندان ندارد؟

حالا از انسان اولیه و باستانشناسی فاصله بگیرید و رژیم غذایی انسان امروزی را در ذهنتان تجسم کنید. مهمتر از آن، به روشهایی فکر کنید که ما امروزه برای طبخ و پخت مواد غذایی و خوراکی مختلف استفاده میکنیم.

ما امروزه تقریبا تمام خوراکیهایی را که مصرف میکنیم، به انواعواقسام روشها تکهتکه و خرد میکنیم و پیش از مصرف، آنها را میپزیم، بخارپز یا سرخ میکنیم. این مسئله باعث شده است تا خوردن غذا برای انسان امروزی در مقایسه با انسان اولیه بهمراتب کار سادهتری باشد. حتی بسیاری از محققان علت کمتر شدن پهنای قسمت بیرونی فک پاáنی و کوچکتر شدن آن در انسان امروزی را شیو ٔه متفاوت او در طبخ و مصرف مواد خوراکی میدانند.

کوچکتر شدن فک انسان امروزی باعث شده است تا در دهان دیگر فضای کافی برای دندان عقل وجود نداشته باشد. به همین خاطر است که برای افراد بسیاری مایه دردسر میشود.

علت دردسرساز شدن دندان عقل چیست؟

جراحی دندان عقل گیلان

در طول تاریخ چگونگی ساختار بدن انسان دستخوش تغیرات متعدد شده است. یکی از این تغیرات در انسان امروزی کوچکتر شدن استخوان فک بود که باعث شد تا امکان جای گرفتن مناسب هر ۳۲ دندان در دهان از او سلب بشود. به همین خاطر زمانی که دندان عقل درمیآید، ممکن است بهخاطر نداشتن فضای کافی به دندانهای مجاورش فشار وارد کند و مشکلساز بشود. مشکل دیگر مربوط به زمانی است که دندانهای دیگر امکان پدیدار شدن کامل دندان عقل را به آن نمیدهند و نصفونیمه

سر بر میآورد. این مسئله باعث میشود تا منفذ کوچکی در اطراف دندان عقل به وجود بیاید و باکتریها از طریق آن به قسمت داخل لثه راه پیدا کنند. عفونت ناشی از ورود باکتریها میتواند منجر به درد، ورم کردن، خشکی فک و برخی اختلالات دیگر بشود. بهعلاوه زمانی که دندان کامل

بیرون نمیآید، احتمال خراب شدن آن یا آسیب رساندنش به لثه بیشتر میشود، چراکه معمولا در تماس با برس مسواک قرار نمیگیرد و مانند دیگر دندانها از آلودگی پاک نمیشود.

حتی اگر دندان عقل سالم و در موقعیت مناسب پدیدار شده باشد، باز هم به توصی ٔه افراد متخصص بهتر است اقدام به کشیدن آن کنید و به این طریق، از بیماریها و اختلالات احتمالی آتی پیشگیری کنید. دندان عقل در قسمت انتهایی دهان قرار دارد و در بسیاری از مواقع بهمانند سایر دندانها تمیز نمیشود. بههمین خاطر است که دندانپزشکان به بسیاری از مراجعان خود توصیه میکنند دندانهای عقلشان را بکشند.

جهت مشاوره در خصوص دندان عقل خود می توانید با ما جهت گرفتن وقت تماس بگیرید