[cz_gap height=”1px” height_mobile=”40px” id=”cz_51090″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_shine_hover” link=”url:%23|||” id=”cz_44018″ sk_overall=”color:#ffffff;border-radius:10px;” svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:rgba(17,105,161,0.8);top:0px;left:0px;border-radius:10px;”][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”711″ id=”cz_31045″ sk_icon_before=”padding-right:24px;margin-right:-36px;margin-left:26px;border-style:solid;border-right-width:8px;border-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:20px;”]

ایمپلنت دندان

Dental Implants
[/cz_title]

ایمپلنت ها پیچ هایی از جنس فلز سازگار با بدن هستند که با روش جراحی زیر لثه در داخل استخوان جای داده میشوند.

[/cz_content_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_25067″]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_shine_hover” link=”url:%23|||” id=”cz_75602″ sk_overall=”color:#ffffff;” svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:rgba(17,105,161,0.8);top:0px;left:0px;border-radius:10px;”][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”712″ id=”cz_59607″ sk_icon_before=”padding-right:24px;margin-right:-36px;margin-left:26px;border-style:solid;border-right-width:8px;border-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:20px;”]

جراحی دندان نهفته

جراحی دندان عقل نهفته و نیمه نهفته[/cz_title]

اگر دندان عقل تا قبل از 30 سالگی به صورت نیمه نهفته باشد باید جراحی شود، چون نهفته ماندن آن زمینه بروز کیست و تومور را در اطراف آن به وجود می آورد 

[/cz_content_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_51074″]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_shine_hover” link=”url:%23|||” id=”cz_72799″ sk_overall=”color:#ffffff;” svg_bg=”_class_svg_type:empty;background-color:rgba(17,105,161,0.8);top:0px;left:0px;border-radius:10px;”][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon=”713″ id=”cz_19247″ sk_icon_before=”padding-right:24px;margin-right:-36px;margin-left:26px;border-style:solid;border-right-width:8px;border-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:20px;”]

جراحی  فک و صورت

عمل زیبایی[/cz_title]

جراحی فک و صورت توسط یک جراح دهان و فک و صورت و به منظور اصلاح بسیاری از ناهنجاری‌های اسکلتی و دندانی جزئی و اساسی از جمله نامرتبی فک و دندان‌ها انجام می‌شود.

[/cz_content_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_38788″]
[cz_image parallax_h=”true” parallax=”-6″ image=”821″ id=”cz_41506″ sk_css=”margin:0 auto;” sk_css_mobile=”margin-bottom:40px;” tooltip=”دکتر صفا متوسلی”][/cz_image]
[cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” shape=”text” shape_text=”دندانپزشکی” mobile_shape_font-size=”3em” tablet_shape_font-size=”4em” id=”cz_102245″ sk_shape=”font-size:7em;color:#1169a1;font-family:Shabnam-Bold;letter-spacing:2px;top:-35px;left:-10px;opacity:0.1;” sk_shape_tablet=”font-size:6em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;top:10px;left:70px;” sk_overall=”margin-bottom:40px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:20px;” sk_icon_before_mobile=”margin-bottom:10px;”]

سلام مراجعه کننده عزیز

خوش آمدید به کلینیک ایرانیان (دکتر صفا متوسلی)

[/cz_title]

هدف اساس و اولیه این کلینیک فراهم سازی یک بستر مناسب جهت ارائه خدمات و درمان های جراحی دهان، فک و صورت در بالاترین سطح ممکنه و منطبق با استانداردهای کشورهای پیشرفته می باشد.

در این راه تلاش شده تا با تجهیز کلینیک به آخرین فناوری های ممکنه و تجهیزات موجود پزشکی و جراحی و همچنین بهره گیری از همکاری و مشاوره سایر گروه های تخصصی این مهم تحقق یابد.

با مراجعه به سایت شما می توانید اطلاعات کلی راجع طیف درمانهای ارائه شده در کلینیک و اطلاعات کلی راجع به انواع درمانهای بدست آورده و بازدید مجازی از فضا و امکانات کلینیک داشته باشید

[cz_gap height=”1px” height_mobile=”30px” id=”cz_82440″]
[cz_title shape=”text” shape_text=”جراحی فک و صورت” mobile_shape_font-size=”3em” tablet_shape_font-size=”4em” id=”cz_17071″ sk_shape=”font-size:7em;color:#1169a1;font-family:Shabnam-Bold;letter-spacing:2px;top:-35px;left:-10px;opacity:0.1;” sk_shape_tablet=”font-size:6em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;top:10px;left:70px;” sk_overall=”margin-bottom:50px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:20px;” sk_icon_before_mobile=”margin-bottom:10px;”]عمل جراحی زیبایی

جراحی فک

[/cz_title][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%5D” id=”cz_47313″ sk_lists=”font-weight:500;padding-bottom:0px;margin-bottom:10px;” sk_icons=”font-size:18px;color:#1169a1;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(17,105,161,0.2);border-radius:100px;”]

Image
جراحی فک و صورت | دکتر صفا متوسلی
[cz_gap height=”30px” height_tablet=”10px” id=”cz_17057″]
[cz_gap height=”10px” height_tablet=”20px” height_mobile=”1px” id=”cz_48288″][cz_title icon_before_type=”icon” shape=”circle cz_title_shape_outline” mobile_shape_font-size=”3em” tablet_shape_font-size=”4em” id=”cz_26382″ sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(17,105,161,0.06);width:80px;height:80px;top:-5px;right:-20px;” sk_icon_before=”background-color:#1169a1;padding:14px;margin:0px -10px -10px 20px;border-radius:50px;” icon=”fa czico-045-heart”]بدانید قبل از رفتن

خدمات ما

[/cz_title][cz_gap height=”1px” height_tablet=”1px” height_mobile=”20px” id=”cz_92835″]

[cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DA%AF%DB%8C%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%81%DA%A9%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%22%7D%5D” id=”cz_13740″ sk_lists=”padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;font-weight:500;” sk_icons=”color:#1169a1;font-size:20px;”][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%81%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envira%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%20%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%22%7D%5D” id=”cz_40017″ sk_lists=”padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;font-weight:500;” sk_icons=”color:#1169a1;font-size:20px;”]

آخرین مقالات

بهترین جراح بینی در رشت کیست و چگونه کیفیت کارش را ببینیم؟

ویژگی جراح بینی خوب چیست؟ چگونه به کیفیت کار جراح بینی پی ببریم؟ آیا برای جراحی‌های جزئی و یا درمان مشکلاتی از قبیل انحراف بینی و یا پولیپ می‌توانم به هر متخصصی مراجعه کنم؟ بهترین جراح بینی در رشت کیست؟ اینها تنها چند سوال از مجموع سوالات شما عزیزانی است

هزینه جراحی بینی در سال ۹۹ در رشت

یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذاریترین مورد در تصمیم گیری اغلب افراد جهت انتخاب جراح بینی، هزینه عمل آن می‌باشد. هزینه جراحی بینی در سال 99 مسئله مهمی‌است. اغلب بیماران قبل از اقدام به عمل و یا حتی قبل از انتخاب جراح آن را در نظر می‌گیرند. سپس با توجه به

عوارض عمل بینی و بهترین جراح بینی در رشت

آیا شما هم از عوارض عمل بینی بیشتر از خود عمل می‌ترسید؟! آیا می‌خواهید اطلاعات جامع‌تری از عوارض عمل بینی بدانید و خود را برای آن آماده کنید؟ مطلب امروز را برای شما عزیزانی تهیه نموده‌ایم که قصد جراحی بینی دارید، با ما همراه باشید. عمل بینی جز عمل‌های بسیار

[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_44108″ class=”cz_mobile_text_center”]

درخواست سریع نوبت

با کلیک بر روی دکمه ی تماس ، با ما به سرعت تماس بگیرید

گیلان-رشت-گلسار-میدان باستانی شعار(صابرین)-برج ایرانیان- طبقه نهم

[/cz_title]

[cz_gap height=”12px” id=”cz_48437″][cz_button title=”013-32124400″ btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”color:#1169a1;background-color:#ffffff;padding:12px 40px;margin-top:12px;border-radius:50px;” sk_hover=”background-color:rgba(255,255,255,0.11);color:#ffffff;” icon=”fa fa-envelope-o” link=”url:tel%3A00981332124400|||” id=”cz_54730″]