مراقبت های بعد از جراحی نوک بینی کدام است؟

جراحی نوک بینی در رشت

یکی از شایعترین انواع جراحی های زیبایی جراحی نوک بینی است، با استفاده از این جراحی افتادگی نوک بینی که ممکن است به دلیل عوامل متعددی ایجاد شده باشد از بین می رود و شکل و ظاهر بینی حالت زیباتری به خود می گیرد.  افتادگی نوک بینی موجب می شود

بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2

تماس بگیرید