اگرچه سالیان سال است که انواع جراحی­‌های زیبایی از رایج­‌ترین عمل­‌های جراحی در دنیا هستند. ولی با این وجود، جراحی زیبایی چانه با هدف رسیدن به رویای داشتن چهره‌ای متناسب و زیباتر از جدیدترین عمل‌های زیبایی است. در واقع اصولا جراحی زیبایی برای متناسب ساختن اجزای صورت و قرینه سازی