شکاف لب یکی از اختلالات شایع مادرزادی است که به‌ صورت باز بودن غیرطبیعی لب بالا و یا تشکیل ناقص لب بالایی در کودکان دیده می‌شود. هر ساله کودکان بسیاری با این نقص مادرزادی به دنیا می‌آیند. آمارها نشان می‌دهد در ایران از هر 1200 تولد یک نوزاد به این