جراحی‌های فک و صورت

جراحی های فک و صورت در رشت همواره مسائل و دقت زیادی می طلبد، دکتر صفا متوسلی در رشت ، متخصص جراحی فک و صورت در رشت سعی در رفع این موضوع با جدیدترین تکنولوژی ها دارد.

تماس بگیرید