ایمپلنت امروز دیگر جای روش‌های سنتی و پروتزهای دندانی را گرفته است و افراد ترجیح می‌دهند تا دندان‌هایی با بیش‌ترین شباهت به دندان‌های طبیعی خود داشته باشند تا احساس خوبی را نسبت به خود و دندان‌های جدید تجربه کنند. با توجه به اینکه در روش کاشت ایمپلنت، لثه و استخوان