تومورها و کیست‌های فک

تومورهای و کیست های فک باعث مشکلات زیادی شده است، دکتر صفا متوسلی در رشت، متخصص جراحی فک و صورت در رشت سعی در رفع این موضوع با جدیدترین تکنولوژی ها دارد.

تماس بگیرید